Śladami Wandy Rutkiewicz

Strona poświęcona Wandzie Rutkiewicz

Wanda Rutkiewicz – krótka biografia

Wanda Rutkiewicz urodziła się w 04.02.1943 roku w Płungianach. Po zakończeniu II wojny światowej osiedliła się wraz z rodziną w Łańcucie, a następnie przeniosła do Wrocławia. W tym mieście uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego, a po maturze podjęła naukę na Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów otrzymała dyplom inżyniera elektronika i podjęła pracę w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych.

Wandę Rutkiewicz pociągały góry. Zawsze była bardzo sprawna i z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu sportowym swojego liceum. Wykazywała zainteresowanie wspinaczką górską, a pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiała w pobliżu Jeleniej Góry. Później przyszedł czas na kurs taternicki oraz zdobywanie kolejnych szczytów.

Najważniejsze osiągnięcia Wandy Rutkiewicz:

  • 1966 – zdobycie Mont Blank
  • 1978 – zdobycie Mount Everest
  • 1986 – zdobycie K2
  • 1985 – zdobycie Nanga Parbat
  • 1987 – zdobycie Sziszapangma
  • 1989 – zdobycie Gaszerbrum II
  • 1990 – zdobycie Gaszerbrum I
  • 1991 – zdobycie Annapurna

Annapurna to ostatni szczyt, jaki udało się zdobyć Wandzie Rutkiewicz. Zmarła w roku 1992, podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę. Himalaistka ostatni raz widziana była na wysokości 8200 metrów. Postanowiła przeczekać noc, ale ta była jej ostatnią. Ciała Wandy nigdy nie odnaleziono. Za datę śmierci alpinistki uznaje się 13 maja 1992 roku. Pozostawiła po sobie wspomnienie niezłomności i odwagi, jakiej wielu ludzi może jej pozazdrościć. Była autorską kilku książek i wielu publikacji. Dwa lata po śmierci została odznaczona Medalem im. Króla Alberta I.

(fot. z nagłówk – Wistula/wikipedia; Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.)

Leave A Comment

Your email address will not be published.