Śladami Wandy Rutkiewicz

Strona poświęcona Wandzie Rutkiewicz

Himalaizm – czym właściwie jest?

Mianem himalaizmu nazywamy wysokogórską wspinaczkę w Himalajach. Czasami określeniem tym nazywa się też wspinaczkę o charakterze wysokogórskim, ale prowadzoną na innych masywach górskich. Himalaizmem zwiemy zawsze wspinaczkę w górach, w których wysokość szczytów przekracza 7000 m n.p.m. Rozwodząc się nad himalaizmem, z pewnością nie możemy pominąć jednej z najznamienitszych postaci tej dyscypliny – Polki Wandy Rutkiewicz.

Wanda była kobietą niezwykłą, a pokonywanie własnych możliwości miała jakoby we krwi. Mówi się, że z takim zapałem i siłą po prostu trzeba się urodzić. Nie sposób stworzyć ich w sobie. Muszą być naszą integralną częścią. Musimy mieć tę smykałkę i pewne cechy charakteru. Wanda Rutkiewicz je miała.

Zdobywała szczyty wtedy, gdy technika nie była jeszcze tak rozwinięta, jak dziś. Himalaizm pochłaniał ją bez reszty. Lodowa wspinaczka, mimo że niewyobrażalnie trudna, dawała jej radość.

Wanda Rutkiewicz podczas zdobywania szczytów musiała borykać się z przeciwnościami takimi jak:

  • przystosowanie organizmu do całkowicie innych warunków (wiatru, niskiej temperatury i niskiego ciśnienia atmosferycznego),
  • brak dróg, opieki medycznej i dostępu do świeżej żywności,
  • wyczerpanie fizyczne i obciążenie kręgosłupa sprzętem niesionym w plecaku,
  • skrajne warunki atmosferyczne, które ograniczają widoczność i utrudniają oddychanie.

Wydawać by się mogło, że himalaizm nie jest stworzony dla kobiety, ale Wanda Rutkiewicz miała o tym całkiem inne zdanie. Dla niej przeciwności były czymś, co po prostu trzeba było pokonać.

Leave A Comment

Your email address will not be published.